Bejegyzések

Jékely Zoltán: A Semmi felé

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

Petri György: Amíg lehet

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában

Füst Milán: Öregség

Pilinszky János: Trapéz és korlát

Somlyó Zoltán: Kezem húnyó parázs fölé emeltem…

Vas István: Kalligráfia

Vörösmarty Mihály: Emlékkönyvbe

Weöres Sándor: Állatok beszéde

József Attila: Flóra

József Attila: Kiáltozás

József Attila: Egy vak ember sír

Radnóti Miklós: Trisztánnal ültem...

Lakatos István: Szétválás-egybeforradás

Pilinszky János: Mégis nehéz

Borbély Szilárd: Mária

Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára

József Attila: Elégia

Kormos István: Vonszolnak piros delfinek

József Attila: Kész a leltár

Radnóti Miklós: Tajtékos ég

Rónay György: Babits a betegágyon

Váci Mihály: Valami nincs sehol

Petri György: Petőfi tér melody

Ibükosz: Töredék a tavaszról

Áprily Lajos: Fegyvertelen vadász dala

Juhász Ferenc: Babonák napja, csütörtök, amikor a legnehezebb